IT project manager – kim jest i jakie ma zadania?

W branży IT, tak samo jak w każdym innym biznesie, sprawne zarządzanie projektami jest jednym z kluczowych elementów rozwoju. Programowanie to przecież tylko narzędzie do tego, aby spełnić cel biznesowy. IT project manager zarządzi zarówno strategicznymi, jak i drobnymi czynnościami.

Jakie kompetencje ma wzorcowy project manager? Powinien mieć przede wszystkim szerokie horyzonty i doświadczenie – nie da się sprawnie zarządzać zespołem, budżetem czy zadaniami, kiedy właściwie nie wiemy, co dzieje się na niższych szczeblach realizacji.

Oprócz tego w branży IT kluczową kompetencją jest umiejętność zrozumiałego tłumaczenia technologii. Z doświadczenia wiemy, że zarządy spółek oczekują przede wszystkim działającego oprogramowania, nie technicznych wywodów. Dobry project manager potrafi spojrzeć na projekt oczami Klienta. Aby to zrobić, musi widzieć samo programowanie tylko jako jeden z czynników wpływających na efekt końcowy.

Z jakimi zadaniami mierzy się IT project manager?

  • Pierwsze zadanie IT project managera w projekcie to zbadanie potrzeb Klienta podczas spotkania handlowego, warsztatu czy w korespondencji. Na tym etapie taka osoba doprecyzowuje cele biznesowe, możliwości i skalę projektu.
  • Kolejno IT project manager kompletuje zespół, który zrealizuje dane zlecenie. Delegując realizację do zewnętrznego software house’u, wiesz, że pracują dla Ciebie specjaliści z różnych obszarów, zapewniając dbałość o szczegóły.
  • Następne kroki to przypisanie zadań i bieżące czuwanie nad efektywnością pracy całego zespołu. IT project manager ustala także kolejność programowania poszczególnych elementów systemu tak, aby praca cały czas posuwała się naprzód. Zarządza więc harmonogramem.
  • W trakcie całej realizacji project manager musi utrzymywać kontakt z Klientem, ustalać pojawiające się zmiany czy raportować postępy. Kluczowe kompetencje tutaj to komunikatywność, otwartość i gotowość do dyskusji. Jak widzisz, nie są to umiejętności techniczne.
  • W trakcie całego projektu IT project managerowi przyda się także umiejętność prezentacji efektów zlecenia. Klient definiuje kryteria akceptacji, a oprogramowanie musi je spełniać. Ważne jest również pokazywanie, że cała praca wykonana przez zespół IT realnie wpływa na cele biznesowe oraz ciągłość działania nie tylko systemów, ale jednocześnie nierzadko całego przedsiębiorstwa.

Masz luki kadrowe i szukasz IT project maganera? Przemyśl team leasing! Doświadczona osoba łącząca umiejętności budowania systemów dedykowanych z zarządzaniem jest podstawą udanej realizacji. Jeśli dodasz do tego sprawdzony zespół, który zna system pracy danego project managera IT, Twój projekt tylko zyska. Wiemy to z praktyki!

Zobacz również

Modele rozliczeń projektów IT

Podobnie jak w przypadku innych usług modele rozliczeń projektów IT mają kilka form. Dwa najpopularniejsze to fixed price, czyli cena za projekt oraz time&material, czyli koszt pracy konkretnych osób. Wybór modelu rozliczenia nie zależy tylko do tego, jakim Klient dysponuje budżetem, ale przede wszystkim od kształtu specyfikacji technicznej.

Czytaj więcej

Architektura mikroserwisów – dlaczego biznes powinien o niej wiedzieć?

Mikroserwisy, nazywane czasem mikrousługami to jeden z trendów przy budowaniu systemów dedykowanych. Architektura mikroserwisów dotyczy dekompozycji monolitycznego systemu na mniejsze aplikacje. Mówiąc prościej, jedną dużą aplikację dzielisz na kilka mniejszych działających bardziej niezależnie. Biznes może na tym znacząco skorzystać.

Czytaj więcej