Modele rozliczeń projektów IT

Podobnie jak w przypadku innych usług modele rozliczeń projektów IT mają kilka form. Dwa najpopularniejsze to fixed price, czyli cena za projekt oraz time&material, czyli koszt pracy konkretnych osób. Wybór modelu rozliczenia nie zależy tylko do tego, jakim Klient dysponuje budżetem, ale przede wszystkim od kształtu specyfikacji technicznej.

Pokazujemy, jak świadomie wyceniać zlecenia IT!

1. Jasna specyfikacja (fixed price)

Za co płacisz w tym modelu? Za realizację zadania ze szczegółową specyfikacją.

Fixed price to opcja dla świadomych i pewnych swoich celów Klientów. Skorzystaj z tego systemu rozliczeń, gdy posiadasz dokładne wytyczne zamawianego systemu oraz masz pomysł, w jaki sposób stwierdzisz, że zleceniobiorca przekazuje Ci kompletną aplikację. Dużym plusem tego modelu jest fakt, że z góry znasz stawkę za zlecenie i jesteś w stanie wpisać ją w budżet.

Nie oznacza to jednak, że zaprezentowana na początku cena na pewno będzie ostateczną. Często zdarza się, że w trakcie projektu trzeba wprowadzać zmiany w dokumentacji i najczęściej ta czynność jest oddzielnie wyceniana.

Jeśli Klient nie jest zdecydowany na konkretne rozwiązania (i naprawdę myślimy tutaj o szczegółowych zagadnieniach funkcjonalnych i technicznych), to model ten może być frustrujący. Zanim bowiem software house wykona samą wycenę, zada mnóstwo pytań, których wielu zamawiających po prostu się nie spodziewa. Brak odpowiedzi na nie zahamowało już nie jeden projekt. A mógł on wystartować po prostu w modelu time&material!

2. Specyfikacja powstająca w trakcie projektu (time&material)

Za co płacisz w tym modelu? Za czas pracy specjalistów nad Twoją aplikacją.

Time&material to najbardziej elastyczny z modeli rozliczeń projektów IT i jego najefektywniejsza opcja to team leasing. Zakłada ona zatrudnienie gotowego zespołu, który posiada w swoich strukturach wszystkich specjalistów niezbędnych do stworzenia aplikacji. Wśród nich są nie tylko programiści, ale także IT project managerowie, testerzy czy analitycy. 

Body leasing to podobny sposób rozliczenia, ale mniej zaawansowany. W tym przypadku mówimy bowiem o współpracy z 1-2 specjalistami o konkretnych kompetencjach, których Klient kadrowo nie jest w stanie pozyskać samodzielnie. 

Osoby do współpracy w time&material mogą pełnić zarówno funkcję samodzielnego specjalisty lub zespołu, jak i być częścią wewnętrznych struktur firmy. Na rynku przyjęło się także wiele sposobów na realizację zadań takich pracowników. Pracują oni w siedzibie Klienta, pracodawcy lub zupełnie zdalnie.  

Trzeba jednak podkreślić, że w body leasingu Klient otrzymuje czas danego specjalisty na wyłączność, ale po swojej stronie musi zarządzać projektem, co rozwiązuje problem kadrowy, ale nadal wymaga sporo zaangażowania. Z tego względu w pierwszej kolejności polecamy team leasing. Kompleksowo rozwiązuje on bowiem kłopoty personalne oraz związane z procesami biznesowymi. 

Modele rozliczeń projektów IT - podsumowanie

W modelu fixed price efektem jest gotowy produkt zamówiony przez Klienta pod jasną specyfikację i odebrany według wcześniej ustalonych zasad. Model time&material zakłada start bez dokumentacji, z wstępnie zarysowanymi celami, które mogą się precyzować w trakcie prac przy udziale zatrudnionego zespołu.

Warto podkreślić, że przedstawione tu opcje nie wyczerpują możliwości budowania relacji na linii Klient – software house. Modele rozliczeń projektów IT mogą mieć charakter hybrydowy. Na przykład startowo Klienci zlecają audyt lub optymalizację fragmentu systemu, a finalnie decydują się na team leasing kilkuosobowego zespołu. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby leasingować na stałe 1-2 specjalistów, a z całym zespołem pracować przy zupełnie nowych projektach. 

Zobacz również

Testy manualne a automatyczne – praktyczne porównanie

Jakiego testera potrzebujesz? W zestawieniu testy manualne a automatyczne nie można wskazać jednoznacznego zwycięzcy! Przeanalizowaliśmy pięć kluczowych obszarów biznesowych, aby tego dowieść. Sprawdź wnioski!   

Czytaj więcej

Architektura mikroserwisów – dlaczego biznes powinien o niej wiedzieć?

Mikroserwisy, nazywane czasem mikrousługami to jeden z trendów przy budowaniu systemów dedykowanych. Architektura mikroserwisów dotyczy dekompozycji monolitycznego systemu na mniejsze aplikacje. Mówiąc prościej, jedną dużą aplikację dzielisz na kilka mniejszych działających bardziej niezależnie. Biznes może na tym znacząco skorzystać.

Czytaj więcej