Klient

eSky Group jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich marek z branży turystycznej. Zakres usług spółki to pośrednictwo w zakupie biletów lotniczych, wynajmie aut czy rezerwacji hoteli. Firma działa nie tylko na rynku europejskim, ale także w Ameryce Północnej i Południowej pod szyldem eSky lub eDestinos. W bazie ma 50 krajów, 150 milionów użytkowników, 950 linii lotniczych i 1,3 miliona hoteli.

Zadanie

Klient rozpoczął współpracę z Umbrella Limited w momencie ekspansji na rynki zagraniczne. Zgłosił się z potrzebą szybkiego pozyskania zgranego i niezależnie myślącego zespołu scrumowego.
Zlecenie dotyczyło optymalizacji procesów wytwarzania oprogramowania i komunikacji na linii kadra zarządcza – IT. Dodatkowym aspektem który miał być sprawdzony to współpraca z niezależnym zdalnym zespołem developerskim odpowiedzialnym za wyodrębnioną część systemu. Zadaniem dedykowanego zespołu była przebudowa newralgicznego obszaru serwisu rezerwacyjnego – konfigurator i prezentacje stron dla wszystkich linii lotniczych i lotnisk znajdujących się w bazie Klienta.
Projekt miał miejsce w 2015 roku i trwał 9 miesięcy.

Zakres usług

 • Team leasing (8-osobowy, interdyscyplinarny zespół projektowy)
 • Optymalizacja dedykowanego systemu rezerwacyjnego
 • Wdrożenie nowego systemu do konfiguracji i prezentacji stron lotnisk oraz linii lotniczych
 • Konsulting IT
 • IT Project Management.

Technologie

 • PHP + Symfony
 • Grunt + Bower
 • Karma + Jasmine + PhantomJS
 • REST API
 • Stylus

Rezultaty

Efektem pracy była zmiana sposobu myślenia zespołu Projektowego po stronie Klienta. Zaczęto potrzegać przygotowywane projekty nie tylko przez pryzmat opisu technicznego, ale również przez pryzmat biznesowy, z dużym naciskiem na ROI wykonywanych projektów. Zespół Umbrella Limited zredefiniował proces powstawania oprogramowania, gdzie na pierwszym miejscu znalazła się potrzeba i cele strategiczne, a na końcu narzędzia oraz wizualizacja koncepcji. Odnotowano także wzrost sprzedaży biletów zimą oraz aktywność zakupową Klientów w kontekście nowych destynacji podróżniczych z portfolio marki.

Ponadto zespół Umbrella Limited:

 • odpowiedział na problemy rekrutacyjne Klienta w zakresie szybkiego pozyskania gotowego zespołu wszechstronnych ekspertów,
 • zzoptymalizował korzystanie z aplikacji pod kątem szybkości edycji treści oraz obsługi przez specjalnie do tego celu przygotowane oprogramowanie klasy CMS,
 • skrócił proces decyzyjny w zakresie projektów IT wewnątrz organizacji,
 • usprawnił procesy biznesowe oraz poprawił schemat komunikacji IT z kadrą zarządczą,
 • zoptylimazował system testowy w zarządzanych projektach.